Wybierz rodzaj grupy

Grupa do współpracy

Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zebrać ludzi do Twojego projektu, ale nie potrzebujecie jeszcze robić wspólnych zakupów i rozliczeń.
Później zawsze będziecie mogli włączyć narzędzia do wspólnych zakupów.

Narzędzia dostępne w tej grupie:

 • Tablica do grupowego informowania się
 • Forum do szerszych dyskusji
 • Własna baza wiedzy Ahaaa!
 • Terminarze do ustalania wspólnych terminów
 • Dostosowujące się formularze
Utwórz grupę

Grupa do współpracy i wspólnych zakupów

Wybierz tę opcję, jeżeli masz grupę ludzi i np. robicie wspólne zakupy, rozliczacie się za media, czy współfinansujecie jakiś projekt.

Narzędzia dostępne w tej grupie:

 • Tablica do grupowego informowania się
 • Forum do szerszych dyskusji
 • Własna baza wiedzy Ahaaa!
 • Terminarze do ustalania wspólnych terminów
 • Dostosowujące się formularze

Oraz dodatkowo:

 • Planowanie wspólnych zakupów
 • Rozliczanie wspólnych zakupów
 • Lista waszych środków trwałych
 • Grupowe konto do rozliczeń
Utwórz grupę

Kooperatywa spożywcza

Wybierz tę opcję, jeżeli chcecie założyć kooperatywę spożywczą, czyli składać hurowe zamówienia, np. od lokalnych rolników. COHOTO pomoże wam w składaniu zamówień i rozliczeniach.

Narzędzia dostępne w tej grupie:

 • Tablica do grupowego informowania się
 • Forum do szerszych dyskusji
 • Własna baza wiedzy Ahaaa!
 • Terminarze do ustalania wspólnych terminów
 • Dostosowujące się formularze
 • Planowanie wspólnych zakupów
 • Rozliczanie wspólnych zakupów
 • Lista waszych środków trwałych
 • Grupowe konto do rozliczeń

Oraz dodatkowo:

 • Składanie zamówień w kooperatywie
 • Historia zamówień kooperatywy
 • Rozliczanie zamówień w kooperatywie
Utwórz grupę