Warunki i postanowienia

 1. DEFINICJE TERMINÓW
  1. COHOTO – internetowy serwis COHOTO dostępny pod domeną cohoto.net.
  2. "Ty" – usługobiorca, dowolna osoba, użytkownik, która korzysta z COHOTO.
  3. "Ja" – usługodawca, PlayeRom Roman Ludwicki, ul. Męki Pańskiej 2A/7, 57-256 Bardo, NIP: 8842387707, REGON: 022243429; e‑mail: , tel.: +48 667 671 017 (opłata wg cennika Twojego operatora).
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Aby zarejestrować się oraz w pełni korzystać z COHOTO, musisz najpierw zaakceptować warunki regulaminu.
  2. Korzystasz z COHOTO bezpłatnie i dobrowolnie.
  3. Jeżeli umieszczasz dane osobowe, wizerunki oraz informacje dotyczące innych osób, jesteś świadomy, że nastąpiło to w sposób dobrowolny i za zgodą tych osób.
  4. Jeżeli umieszczasz jakieś treści w COHOTO (np. artykuły, dokumenty, książki, itp.), których nie jesteś autorem, to jesteś świadomy, że są one na otwartej licencji (np. Copyleft, Creative Commons, GNU GPL itp.) lub uzyskałeś zgodę autora.
  5. Mogę usunąć treści umieszczane przez Ciebie oraz zablokować Twoje konto, gdy Twoje działania będą naruszać prawo lub Regulamin.
 3. BRAK GWARANCJI
  1. Dokonałem wszelkich starań na poprawne działanie COHOTO, jednak COHOTO jest dostarczone "tak jak jest", bez żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju.
  2. Nie daję gwarancji co do niezawodności działania COHOTO z powodów technicznych lub organizacyjnych.
  3. Mogę tymczasowo uniemożliwić dostęp do COHOTO lub całkowicie zaprzestać świadczenia usługi, po uprzednim powiadomieniu Cię na stronie https://cohoto.net/ oraz e-mailowo.
 4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Nie ponoszę odpowiedzialności za Twoje lub innych użytkowników działania sprzeczne z Regulaminem, oraz za niedopełnienie przez Ciebie obowiązków, które nakładają na Ciebie przepisy prawa.
  2. Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Ciebie lub innych użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
  3. Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody poniesione przez Ciebie wynikłe wskutek działania siły wyższej, w rozumieniu prawa polskiego.
 5. UCZESTNICTWO W FORUM
  1. Trzymasz się tematyki działów i wątków.
  2. Szanujesz bliźniego swego jak siebie samego.
  3. Najpierw szukasz, później piszesz.
  4. Twoje wpisy mogą być moderowane (wydzielane, łączone, kasowanie, przenoszenie, modyfikowane) przeze mnie lub moderatora forum.
  5. Mogę zamknąć Twój wątek na Twoją prośbę lub gdy dyskusja zejdzie na nieodpowiednie tory. Zamknięcie wątku oznacza, że już nikt nie będzie mógł dopisywać tam odpowiedzi.
  6. Mogę dać Ci ostrzeżenie o niepoprawnym używaniu forum.
  7. Mogę wysłać Cię na banicję, czyli zakazać czasowo udzielania się na forum. Banicja może być następstwem ostrzeżenia lub sporego nadużycia.
 6. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Wystarczy dowolne urządzenie podłączone do Internetu, posiadające nowoczesną przeglądarkę internetową.
  2. COHOTO nie będzie działać w pełni sprawnie z wyłączonym Java Script w przeglądarce internetowej.
 7. REKLAMACJE
  1. W przypadku, gdy uznasz, że nie realizuję usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. W takiej sytuacji proszę o poinformowanie mnie o uchybieniach, tak aby umożliwić mi ustosunkowanie się do nich.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne proszę kierować:
   • na adres e-mail:
   • poprzez formularz kontaktowy
   • ewentualnie listownie na adres: ul. Męki Pańskiej 2A/7, 57-256 Bardo
  3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, to przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócę się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  5. Do tak złożonej reklamacji ustosunkuję się w przeciągu 14 dni (o ile jesteś konsumentem). Odpowiedź na reklamację odeślę wyłącznie na adres e-mail, chyba że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
  6. Brak odpowiedzi z mojej strony w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (o ile jesteś konsumentem).
 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Politykę prywatności znajdziesz pod tym odnośnikiem:https://cohoto.net/polityka-prywatnosci i jest ona częścią niniejszego regulaminu.
 9. ZMIANY W REGULAMINIE
  1. Mogę zmienić Regulamin z powiadomieniem Cię o zmianach. Wówczas możesz pozostać przy starych warunkach, zaakceptować nowe lub zrezygnować z usługi.
  2. Obecny regulamin obowiązuje od 14.11.2014