socjokreator

socjokreatorPsycholog, terapeuta, trener rozwoju osobistego, animator i badacz procesów społecznych (socjokreacja, partycypacja społeczna), współtwórca i współwłaściciel firmy KeyNovelty, oraz DeepPower.

Studia i praktyka Psychologii Zorientowanej na Proces prężnie rozwijającego się holistycznego kierunku psychologii i psychoterapii (warsztaty, seminaria, procesy grupowe, superwizje) Arnold Mindell, Amy Mindell, Max Schupbach, Elen Schupbach, Lane Arye, Conor McKenna, Clarre Hill, Barbara Zust, Pierre Mourine, Robert King, Jane Dworkin, Arlene i Jean Claude Audergon, Sonja Straub, Bogna Szymkiewicz, Tomasz Teodorczyk (USA, Szwajcaria, Francja, Szkocja, Polska)

Studia i seminaria z psychologii Carla Gustava Junga (Klub Jungowski, prof. Jerzy Prokopiuk, prof. Krzysztof Mourin, prof. Andrzej Wierciński) – procesy społeczne i kulturowe w ujęciu archetypalnym, holistyczny rozwój osobowości człowieka i organizacji społecznych

Prowadzenie warsztatów i szkoleń (rozwiązywanie problemów, kultura organizacyjna) dla firm oraz społeczności w Polsce (m.in. Nationale Nederlanden, Zakłady Tytoniowe w Krakowie, Inspirion, OVB, Dreamtec, społeczność Wolna Szkoła Waldorfska w Bielsku-Białej).

Współuczestnictwo w realizacji partnerskich projektów społecznych (Inkubator Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej w Bielsku-Białej) Europejski Fundusz Społeczny i Fundusze Norweskie. Uczestnictwo w projekcie CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Udział w projekcie Twoja Wiedza - Twoja Firma (łączenie zespołów naukowych i biznesowych) Dolny Śląsk (Wrocław)

Współpraca z samorządami, przedstawicielami biznesu (BCC), uczelniami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, mediami, ośrodkami kultury i edukacji, organizacjami pozarządowymi (NGO) w Polsce (badania naukowe, debaty, konferencje, festiwale nauki i sztuki, seminaria, warsztaty, wykłady, szkolenia).

Współorganizator i Prezes Stowarzyszenia „Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka” zajmującego się rozwojem i propagowaniem idei socjokreacji (aktywne uczestnictwo w kształtowaniu procesów społecznych i partycypacji społecznej) w Polsce. http://socjokreacja.org/

Udział i prowadzenie warsztatów teatralnych i muzycznych (dynamika grup, potencjał ludzki, ekspresja, ekspozycja, komunikacja, współpraca) – teatry poszukujące o randze międzynarodowej (Laboratorium, Drugie Studio, Pilgrim Theatre, Osjan).

Pasja socjokreacji (inspiracja i współpraca), zainteresowania naukowym podłożem procesów rozwoju człowieka, organizacji i społeczności (antropologia, psychologia, socjologia, filozofia, biologia, fizyka, systemy, komunikacja), budowanie zespołów i radość ze współpracy z ludźmi.

Grupy:
Grupa
1.Grupa do testowaniaGrupa do testowaniaPolska, Ziemia
2.Ruch Wolnej ZiemiRuch Wolnej ZiemiPolska

Udostępnione zasoby

Socjokreacja

Opublikowane przez: socjokreator, 8 lat temu,  1000

Socjokreacja cz.2

Opublikowane przez: socjokreator, 8 lat temu,  1031

Komentarze: 0