Agro-Perma-Lab synergie agroekologii i permakultury

Opublikowane przez: Kamila, 4 lata temu,  566
Zbadaj ekosystem swojego gospodarstwa.

Publikacja Agro-Perma-Lab: synergie agroekologii i permakultury

Prowadzisz albo planujesz stworzyć gospodarstwo rolne?
Zależy Ci na wytwarzaniu życiodajnej żywności z poszano-waniem środowiska naturalnego?
Chcesz poprzez działalność rolniczą pomóc w przeciwdziałaniu katastrofie klimatycznej?

Ta broszura jest dla Ciebie!

Oddajemy w Wasze ręce pierwszą wersję narzędzia do zbadania, w jakim stopniu gospodarstwo rolne realizuje założenia agroeko logii i permakultury. Wnikliwa obserwacja jest pierwszym krokiem dobrego projektu. Dlatego broszura zawiera praktyczne wskazówki pomagające poznać naturę gospodarstwa rolnego w całej jego złożoności.

Prezentujemy także opisy trzech polskich gospodarstw modelowo realizujących założenia agroekologii i permakultury. Doświadczeni rolnicy i rolniczki podzielili się z nami swoją wiedzą i doświad czeniem oraz wyzwaniami, które przed nimi stoją. Zapraszamy do lektury i permakulturowoagroekologicznej transformacji gospodarstw.Załączniki

Komentarze: