"Cohousing – przyszłość starzejących się miast?" - wykład Agnieszki Labus

Opublikowane przez: COHOTO, 7 lat temu,  822

Seminarium jest pierwszym z cyklu spotkań „Polityka mieszkaniowa w XXI w. Dobre praktyki dla polskich miast” realizowanym przez Fundację Blisko. Celem cyklu jest pokazanie alternatyw mieszkaniowych, które mogą zostać wdrożone przez polskie samorządy. Spotkania są dedykowane dla miejskich działaczy i działaczek zajmujących się polityką miejską, a szczególnie polityką mieszkaniową, organizacji pozarządowych, samorządów. Aby zagwarantować wielosektorowe podejście organizujemy je we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi. Cykl będzie prowadził do wymiany doświadczeń. Powstanie biblioteka tekstów dotyczących omawianych problemów, która będzie dostępna na stronie: fundacjablisko.pl.

Dyskusja po wykładzie dr Agnieszki Labus:


Komentarze: