Publikacja "Habitat StartUP KIT"

Opublikowane przez: COHOTO, 10 lat temu,  2269

Publikacja przygotowana przez wielu autorów powiązanych z Fundacją Cohabitat oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Budownictwa Naturalnego – OSBN.

Poczytać w niej możecie artykuły o cohousingu, autorstwa Anny Wolskiej oraz Dawida Cieślika:

Co cohousing ma wspólnego z budowaniem habitatu?

Na czym polega cohousing i czym różni się od tradycyjnych form zamieszkiwania?

Wyzwania i zalety mieszkania w grupie.

Historia cohousingu.

Wspólnota międzypokoleniowa a cohousing senioralny (senior cohousing).

Warunki legislacyjne i sposoby finansowania projektów w Polsce.

Proces tworzenia grupy typu cohousing krok po kroku.

Przykłady osiedli na świecie.


Poza tym w publikacji jest sporo materiałów o naturalnym budownictwie oraz praktycznym wykorzystaniem odpadów organicznych.


Załączniki

Publikacja w formacie PDF.

Komentarze: