Anna Witkowska - "Samowystarczalne osiedle mieszkaniowe na przedmieściach Gdańska w rejonie Kiełpinka"

Opublikowane przez: Romek Ludwicki, 8 lat temu,  3757

Praca magisterska autorstwa Ani Witkowskiej, o osiedlu cohousingowym z naciskiem na samowystarczalność. Budownictwo naturalne (straw bale), domów jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, przydomowe ogródki, zielone dachy, ogrody zimowe, własna studnia głębinowa, zbieranie deszczówki, kompostownik, energia słoneczna, wspólne przestrzenie rekreacyjne, jak i wspólny dom, oto niektóre cechy, zaprojektowanego osiedla.  Praca także dostała nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Całość do pobrania poniżej w załącznikach, tutaj przestawiam spis treści:

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenia do problematyki projektowej
    1.1. Przedmiot pracy
    1.2. Uzasadnienie podjęcia tematu
    1.3. Cel projektu

2. Problemy współczesnych miast

3. Osiedla ekologiczne
    3.1. Osiedla mieszkaniowe
    3.2. Osiedla ekologiczne
        3.2.1. Osiedla typu high-tech
        3.2.2. Osiedla typu low-tech
        3.2.3. Earthship jako przykład obiektu ekologicznego

4. Przykłady osiedli ekologicznych
    4.1. Osiedla typu high-tech
    4.2. Osiedla typu low-tech
    4.3. Earthship

5. Zielone technologie
    5.1. Kolektory słoneczne
    5.2. Technologie wodno-ściekowe
    5.3. Technologie gospodarowania odpadami
    5.4. T-Technology
    5.5. Panele fotowoltaiczne
    5.6. Zbiorniki gorących wód geotermalnych
    5.7. Turbiny wiatrowe
    5.8. Zbieranie deszczówki
    5.9. Kompostownik
    5.10. Pasywne ogrzewanie
    5.11. Maszyna do przerabiania posortowanych odpadów
    5.12. Ograniczenia w korzystaniu z samochodów osobowych

6. Samowystarczalne osiedle ekologiczne
    6.1. Osiedle samowystarczalne
    6.2. Zasady samowystarczalnego osiedla ekologicznego
    6.3. Budynek w samowystarczalnym osiedlu ekologicznym
    6.4. Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako przykład samowystarczalnego miasta

7. Teza projektowa

8. Charakterystyka projektowego terenu
    8.1. Wybór i charakterystyka terenu
    8.2. Uwarunkowania planistyczne
    8.3. Uwarunkowania zewnętrzne
        8.3.1. Komunikacja
        8.3.2. Tereny zielone i zbiorniki wodne
        8.3.3. Infrastruktura społeczna, elementy centrotwórcze i rekreacyjne

9. Rozwój analizowanego terenu
    9.1. Przewidywane scenariusze rozwojowe analizowanego obszaru
    9.2. "Zielona" alternatywa
    9.3. Uwarunkowania wewnętrzne terenu projektowego
        9.3.1. Wybór terenu projektowego w granicach obszaru analizowanego
        9.3.2. Układ kompozycyjny
    9.4. Konieczne zmiany w MPZP

10. Układ i zagospodarowanie terenu projektowego
    10.1. Tereny publiczne
    10.2. Tereny półpubliczne i prywatne
    10.3. Uprawy

11. Architektura i zastosowane technologie
    11.1. Bryła
        11.1.1. Dom jednorodzinny
        11.1.2. Mały dom wielorodzinny
        11.1.3. Dom wspólny
    11.2. Dach
        11.2.1. Dom jednorodzinny
        11.2.2. Mały dom wielorodzinny
        11.2.3. Dom wspólny
    11.3. Konstrukcja ścian
    11.4. Ekologiczne technologie
    11.5. Opis funkcjonalny budynków
        11.5.1. Dom jednorodzinny
        11.5.2. Mały dom wielorodzinny
        11.5.3. Dom wspólny
    11.6. Zestawienie pomieszczeń
        11.6.1. Dom jednorodzinny
        11.6.2. Mały dom wielorodzinny
        11.6.3. Dom wspólny

12. Dziesięć przykazań, czyli program funkcjonalny osiedla

13. Podsumowanie


Załączniki

Komentarze: